Skip to main content

Aggreatie des Grootmachtichsten Coninck van Hispagnien, Philips den derden ... ghesonden aen de ... Staten Generael ... Mitsgaders d'antwoorde vande selve ... Ende noch de resolutie ghenomen by dfe ghedeputeerde ... o pde voorder handelinghe vanden vrede

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)